Naslovna

Individualizirani
pristup

Osigurava najvišu razinu kvalitete pregleda. Pacijent nije broj na serijskoj traci. Svakom se poklanja potpuna pažnja i dovoljno vremena da se sagledaju sve posebnosti, pojedinosti i detalji kako bi pacijent izašao iz poliklinike siguran da je shvatio o kakvoj se dijagnozi radi, kakva je terapija potrebna i kako treba sa bolesti živjeti.

Holistički
pristup

Činimo sve što je potrebno i odmah, bez odgađanja i nepotrebnog gubljenja vremena da se dođe do konačne dijagnoze i najboljeg terapijskog rješenja.

Integrativni
pristup

Problem se sagledava i rješava iz različitih perspektiva i multidisciplinarno, kako se ne bi jedan zdravstveni problem liječio, a drugi stvarao.