Prof. dr. sc. Jure Mirat, dr. med., F.E.S.C

Prof. dr. sc. Jure Mirat, dr. med., F.E.S.C

 
Prof. dr. sc. Jure Mirat, dr. med., FESC., specijalist je interne medicine, subspecijalist kardiologije i znanstveni savjetnik. Studij medicine završio je na Sveučilištu u Bologni u Italiji (1984.), a specijalizaciju u Češkoj Republici u Pragu i u Zagrebu. Usavršavao se u centrima izvrsnosti u Parizu (Klinika Bichat), Zürichu (UniversitätsSpital), Pragu (IKEM) u više navrata, Utrechtu (Nizozemska), Clevelandu (Ohio – SAD) i drugim brojnim centrima u Europi i SAD-u. Voditelj je intervencijske kardiologije i elektrostimulacije u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu (2001-2003), a od 2003. do 2011. pročelnik Zavoda za kardiovaskularne bolesti Kliničke bolnice Sveti Duh u Zagrebu.

Utemeljitelj je dvije od četiri postojeće 24-satne službe u Zagrebu za liječenje srčanog udara putem implantacija stentova (KB Dubrava 2001. i KB Sveti Duh 2004.), kao najučinkovitije metode liječenja od bolesti od koje se najčešće iznenada umire, s postignutima rezultatima na razini najboljih europskih centara prema Europskom registru /Euro Heart Survay/, za što je dobio posebnu zahvalnost Europskog kardiološkog društva čiji je član i suradnik u više radnih skupina. Učitelj i mentor brojnim kardiolozima iz područja intervencijske kardiologije (implantacije stentova) i elektrostimulacije (implantacije srčanih pacemakera) kao i iz drugih područja kardiologije.

Voditelj je i predavač na više poslijediplomskih studija trajne edukacije liječnika, voditelj doktorskog studija pod čijim su mentorstvom proizašla dva doktora znanosti. Predavač i sudionik na brojnim međunarodnim skupovima. Autor 150 znanstvenih i stručnih radova i kongresnih priopćenja. Autor i koautor u više stručnih knjiga. Predsjednik je radne skupine Hrvatskog kardiološkog društa za bolesti srčanih zalistaka (2008-2015), organizator više simpozija na tu temu i autor knjige-udžbenika: Bolesti srčanih zalistaka, prvog i jedinog na hrvatskom jezičnom prostoru u suradnji sa još 40 koautora, i rijetkog takve vrste u svjetskim okvirima.

Član više međunarodnih stručnih udruženja. Praktični je subspecijalist kardiologije i vlada gotovo svim kardiološkim praktičnim vještinama. Odlikovan je diplomom Hrvatskog liječničkog zbora za osobit doprinos u njegovanju časne tradicije Hrvatskog liječničkog zbora, medicinske znanosti i zdravstva u Republici Hrvatskoj.

 

EDUKACIJA I FUNKCIJE
 • 1984. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Bologni
 • 1989. Položio specijalistički ispit iz interne medicine u Pragu
 • 1991. – 1997. Internist, Odjel za kardiovaskularne bolesti Interne klinike, OB “Sveti Duh”, Zagreb
 • 1997. – 2003. Kardiolog, Zavod za bolesti srca i krvnih žila Interne klinike, KB Dubrava, Zagreb
 • 1999. – 2002. Voditelj invazivnog kardiološkog laboratorija u Zavodu za bolesti srca i krvnih žila KB Dubrava
 • 2003. Voditelj odjela za aritmije i elektroterapiju u Zavodu za bolesti srca i krvnih žila KB Dubrava
 • 2003. – 2008. Docent na Medicinskom fakultetu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • 2003. – 2011. Pročelnik Zavoda za kardiovaskularne bolesti Interna klinika, OB “Sveti Duh”, Zagreb
 • 2008. – 2011. Izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • 2011. Redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • 2013. Osnivač Poliklinike Kardioton – specijalizirane kardiološko-internističke privatne zdravstvene ustanove
 • Voditelj dva modula na doktorskom studiju: Nove tehnologije u kardiologiji i koronarna bolest
 • Voditelj dva tečaja trajne edukacije iz područja kardiologije: aritmije u kliničkoj praksi i koronarna bolest
 • Voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija Kardiologija
 • 2017. Redoviti profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • 2018. Voditelj pripremnog projekta osnivanja Integriranog preddiplomskog i diplomskog Studija medicine na njemačkom jeziku na Medicinskom fakultetu Osijek.
 • 2017. – 2021. Predsjednik katedre za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine na Medicinskom fakultetu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • 2017. – 2021. Dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku
 • 2020. – 2021. predsjedavajući Dekanske konferencije medicinskih fakulteta Hrvatske

 

ČLANSTVA I FUNKCIJE
 • Redoviti član Hrvatske Akademije medicinskih znanosti
 • Član Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • Fellow European Society of Cardiology – FESC
 • Član Hrvatskog kardiološkog društva, član etičkog odbora, ranije član nadzornog i upravnog odbora
 • Fellow European Society for Atherosclerosis – FESA
 • Fellow Cornel Seminars
 • Predsjednik radne skupine za bolesti srčanih zalistaka hrvatskog kardiološkog društva
 • Član radne skupine za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju Hrvatskog kardiološkog društva
 • Član radne skupine za intervencijsku kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društva
 • Član radne skupine za bolesti srčanih zalistaka Europskog kardiološkog društva
 • Član Europskog društva za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju
 • Član Europskog društva za intervencijsku kardiologiju

 

NAGRADE I PRIZNANJA
 • Odlikovan je diplomom Hrvatskog liječničkog zbora za osobit doprinos u njegovanju časne tradicije Hrvatskog liječničkog zbora, medicinske znanosti i zdravstva u Republici Hrvatskoj
 • Priznanje Europskog kardiološkog društva za sudjelovanje i praćenje europske mreže Euro Heart Survey u liječenje srčanog udara putem perkutanih koronarnih intervencija s ugradnjom stenta.
 • Dobitnik nagrade akademik Andrija Štampar za izdavačku djelatnost Medicinskog fakulteta Osijek (2016).