Pacemaker

Srčani elektrostimulator (eng. pacemaker)

pacemakerSrčani elektrostimulator (pacemaker) je mala naprava koja šalje električne impulse u srce, ukoliko ih srce samo ne stvara. Sastoji se od baterije koja se ugrađuje pod kožu i elektrode koja se pripoji na srčani mišić. U bateriji je izvor struje koji se u pravilnim intervalima odašilje kako bi izazvali normalan rad srca, odnosno njegovo stezanje. U bateriji se nalazi i mali kompjutor koji se može telemetrijski podešavati pomoću posebnih programera i nakon ugradnje elektrostimulatora. Baterija se obično ugrađuje pod kožu ispod ključne kosti, a elektroda koja se pripoji na bateriju ide kroz venu subklaviju do desnog ventrikula gdje se zašarafi  (aktivna fiksacija) ili zaplete krakovima u trabekularni sustav desne klijetke (pasivna fiksacija), gdje se nakon nekoliko tjedana obloži epitelom i učvrsti u tom položaju. Dodatna atrijska elektroda, kod dvokomorne stimulacije, ide istim putem kao i ventrikularna, ali se pripoji za muskulaturu desnog atrija pasivnim putem u aurikulu desnog atrija ili aktivno zašarafljivanjem u slobodnu stijenku desnog atrija. Kod implantacije pacemakera vrlo je važno da postignemo dobru poziciju vrškova elektrode koja pored anatomski dobre pozicije mora imati i nizak prag podražaja, s obzirom na to da  o ovome ovisi trajanje baterije. Ukoliko se dobije podražaj s niskom količinom struje, može se trajno isporučivanje pojedinačnih impulsa podesiti na niže vrijednosti, pa će potreba za promjenom baterije biti znatno odgođena. Današnje baterije uglavnom imaju vijek trajanja duži od 10 godina.

 

Što treba znati osoba koja ima pacemaker?

  • Ne smije ići na pretragu koja se zove magnetna rezonanca.
  • Fizikalne procedure s elektroterapijom i magnetnom terapijom mogu poremetiti rad elektrostimulatora, pa ih treba izbjegavati ili provoditi s posebnim oprezom.
  • Prije operativnih zahvata potrebno je, ukoliko se ne radi o hitnim stanjima, reprogramirati pacemaker i nakon operacije vratiti parametre u ishodišne vrijednosti.
  • Ako Vam kod snimanja EKG-a kažu da pacemaker ne radi, to ne znači da se pokvario već je vjerojatno da miruje i da vaše srce normalno radi. On će početi raditi samo kad bude trebalo.
  • Jednom godišnje ne zaboravite ići na kontrolu pacemakera da se odredi koliko će još trajati baterija i da se podese određeni parametri.
  • Kod zamjene baterije odvaja se baterija od elektroda i pripaja nova baterija na elektrodu/e, pa je sam operativni zahvat dosta jednostavniji