Nesvjestice

Što su nesvjestice?

Nesvjestice su kratkotrajni, prolazni gubici svijesti koji nisu rijetke pojave. Događaju se kako mladim tako i starijim osobama, bolesnima i naizgled zdravima. Neki tome pridaju veliku važnost i jako se uznemire, a drugi to doživljavaju kao nešto oko čega se ne treba previše uzbuđivati. Ima ljudi kojima se to dogodi jednom a kod drugih je to češća pojava.

Bilo da se radi o prvoj, drugoj, ili bilo kojoj varijanti stvar ipak zahtjeva liječničku pozornost. Razlog je tome što uzroci mogu ići od banalnih do vrlo ozbiljnih i životno ugrožavajućih situacija.

Jedan od problema je opasnost od povreda prilikom gubitka svijesti, najčešće uzrokovana padom. Zbog toga se često ovakve osobe nađu na kirurškim odjelima s različitim povredama kao što su posjekotine glave, lomovi ruku ili krvavi podlijevi. Posebna je opasnost za osobe, koje iznenada gube svijest, sudjelovanje u prometu, gdje mogu ugroziti živote drugih osoba.

Jasno je da stvari treba rasćistiti i naći objašnjenje neugodnog događaja. Uzroci u podlozi ovakvih incidenata mogu biti kako neurološki tako i kardiološki. Zato se ovi pacijenti moraju podvrgnuti dvostrukoj obradi – neurološkoj i kardiološkoj.

Ako se isključe neurološki uzroci, postoji više potencijalnih uzroka u samom srcu koje treba provjeriti. U cijelom nizu treba izdvojiti postojanje različitih tumora u srcu, bolesti zalistaka zatim aritmija ili kratkotrajnih zastoja srca. Pored ovih, vrlo ozbiljnih, dijagnoza ostaju one češće a to su refleksno izazvani gubici svijesti kojima su sklone određene osobe, po svojoj konstituciji. Njima se to događa u posebnim situacijama koje one same dosta dobro poznaju pa ih i izbjegavaju. Testom na nagibnom stolu ili takozvanim tilt table testom ispituju se ovi refleksi i mehanizam nastanka tzv. sinkope ili prolaznog gubitka svijesti i prema tome se određuje i strategija liječenja.