holter ekg

Holter elektrokardiogram (holter ekg)

Poremećaji u radu srca koji se događaju povremeno zahtijevaju EKG koji se snima 24-sata (holter ekg), a ponekad i 48 ili 72-sata. Tijekom tog snimanja prati se svaki pojedinačni otkucaj srca i pohranjuje u računalnu memoriju kako bi se naknadnom analizom otkrio određeni poremećaj.