Značenje interindividualne varijabilnosti u odgovoru na antitrombocitnu terapiju

Značenje interindividualne varijabilnosti u odgovoru na antitrombocitnu terapiju

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Jure Mirat

Šifra projekta: 227943