Anestezija kardijalnog bolesnika u općoj kirurgiji

Privremena i trajna elektrostimulacija srca u nekardijalnoj kirurgiji
Glavni urednik: Huseidžinović I.
Bergovec M., Mirat J.
Medicinska naklada, Zagreb 2003.


 
Natrag