testiranje srčanih elektrostimulatora, pacemakera

Testiranje srčanih elektrostimulatora

Testiranje srčanih elektrostimulatora
Česti su poremećaji srčanog ritma koji zahtijevaju ugradnju srčanog elektrostimulatora (engl. pacemaker). Ova mala elektronska napravica s litijskom baterijom ugrađena u potkožje s elektrodom implantiranom u srčani mišić spašava život kad srcu ponestane struje, šaljući strujne impulse koji omogućavaju normalan rad srčanog mišića. Ove naprave su sofisticirani mikrokompjutori s brojnim funkcijama. Nakon što se ugrade treba ih redovito kontrolirati i pratiti. To se radi telemetrijski pomoću posebnih programera kojim se podešavaju i mijenjaju elektronski parametri, sukladno potrebama srca.