Priručnik za trajno usavršavanje

Priručnik za trajno usavršavanje
Biokemijski biljezi u kardiovaskularnim bolestima i infarktu miokarda

Urednik: doc. dr. sc. Vlatko Rumenjak
Medicinska naklada