holter tlaka

Mjerenje 24-satnog krvnog tlaka

Mjerenje 24-satnog krvnog tlaka
Tlak u krvnim žilama neophodan je za održavanje života, ali ako je previsok predstavlja opterećenje za žile i srce i oni se s vremenom oštete – nastupa bolest srca, a nerijetko i smrt. Vrijednosti krvnog tlaka prate se 24-satnim mjeračem krvnog tlaka. Ovom se metodom mogu precizno analizirati njegove oscilacije i vrijeme kada se to događa te ocijeniti uspješnost terapije.