holter ekg

Holter-elektrokardiogram

Holter-elektrokardiogram
Poremećaji u radu srca koji se događaju povremeno zahtijevaju EKG koji se snima 24-sata, a ponekad i 48 ili 72-sata. Tijekom tog snimanja prati se svaki pojedinačni otkucaj srca i pohranjuje u kompjutorsku memoriju kako bi se naknadnom analizom otkrio određeni poremećaj.