ESC DŽEPNE SMJERNICE – Smjernice za liječenje bolesti srčanih zalistaka (2012)

ESC DŽEPNE SMJERNICE – Smjernice za liječenje bolesti srčanih zalistaka (2012)