Anestezija kardijalnog bolesnika u općoj kirurgiji

Anestezija kardijalnog bolesnika u općoj kirurgiji
Privremena i trajna elektrostimulacija srca u nekardijalnoj kirurgiji

Glavni urednik: Huseidžinović I.
Bergovec M., Mirat J.
Medicinska naklada, Zagreb 2003.